امکانات

صفحه اصلی / امکانات

خانه خلاقیت مهر نسیم در زمینه ی پرورش خلاقیت کودکان, کارگاه های مختلف را مطابق با استانداردهای روز دنیا برگزار می نماید.

برگزار کننده ی کارگاه های مختلف

مادر و کودک

بدون والد

بازی درمانی

مشاوره و فرزندپروری

و …

 • مادر و کودک (بازی های حرکتی و خلاقانه)
 • مادر و کودک (بازی موسیقی)
 • قصه تا نمایش (مادر و کودک و بدون والد)
 • مادر و کودک (زبان بازی حافظه)
 • کثیف کاری (Play mass)
 • نقاشی خلاق
 • شطرنج کودک
 • فلسفه برای کودکان
 • زبان زرافه
 • ریتم و حرکت دختران
 • ریتم و حرکت پسران
 • Happy English Time (بدون والد)
 • فیتنس (مادر و کودک)
 • کارگاه های موضوعی فرزند پروری برای والدین
 • جلسات مشاوره
 • جلسات خصوصی بازی درمانی